Doel

Verder ontwikkelen van goed personeelsbeleid

Het realiseren van onze koers gebeurt op school, in de klas. Onze koers komt in zicht als elke medewerker zich de vraag stelt: “wat betekent deze koers voor mijn handelen, wat moet ik anders doen, bij- of afleren?” Net als bij leerlingen vragen we ook van onze medewerkers om na te denken over de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. Dit is (nog) niet voor iedereen vanzelfsprekend en vraagt om verdere vormgeving van goed personeelsbeleid. Dat betekent in elk geval:

Onze leidinggevenden zijn vaardig in het continu voeren van ‘het goede gesprek’.

Bijvoorbeeld door duidelijk te zijn over de noodzakelijke professionele ontwikkeling, ondersteuning te geven bij het organiseren daarvan, ruimte te bieden aan de wijze waarop deze ontwikkeling tot stand komt en door een voorbeeld te zijn ten aanzien van professionaliteit en kwaliteitszorg. Dit alles onder het motto: ‘veeleisend ondersteunend’.

Onze docenten organiseren een (bovenschools) professionaliseringsaanbod waarbij het ‘leren van en met elkaar’ centraal staat.

Bijvoorbeeld ruimte voor intervisie, leergemeenschappen en andere vormen van collegiaal leren. Verbreden van de opleidingsschool en het bieden van bovenschools cursusaanbod.

Onze directeuren maken samen werk van een strategische personeelsplanning, zodat we ondanks de krimp een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand blijven houden.

Bijvoorbeeld regelmatig controleren of het huidige personeelsbestand past bij de afgesproken koers. Zorgen voor breed geschoolde collega’s die ‘van meerdere markten thuis’ zijn. Zoeken van samenwerkingspartners waarmee we onze flexibele schil kunnen vergroten.

Menu